Vår uppdragsgivare i sydöstra Sverige söker:

 


Affärsområdeschef Energitjänster

Utveckling - Försäljning - Ledning

If you are English speaking, please contact Håkan Cöster, phone +46 470 70 56 30 for further information.

Vi söker dig som vill leda arbetet med att utveckla våra framtida energitjänster till våra kunder.

Med basen i våra väl fungerande infrastrukturer så finns det stora möjligheter att utveckla våra tjänster framöver. Tack vare tekniken och vår samlade kompetens skapar vi värde i kunderbjudandet genom att integrera intelligent styrning och effektivisering med nya energiproduktions-, användnings- och lagringstjänster.

Vår nya Affärsområdeschef ska genom tydliga strategier och en förmåga att implementera förändringar driva försäljning och marknadskommunikation mot existerande och nya kundgrupper. Vi ska arbeta för att bli en ännu bättre kunskapsbaserad helhetsleverantör som tillgodoser kundens långsiktiga behov.

Som Affärsområdeschef förväntas du leda förändringsarbetet. Du är en aktiv ledare som brinner för att verka för det hållbara samhället och för att utveckla samt implementera energilösningar som en drivande del i detta. Genom ett prestigelöst ledarskap förväntas du stötta och coacha dina medarbetare i deras dagliga verksamhet.

Som Affärsområdeschef har du fullt budget- och resultatansvar för affärsområdet. Du rapporterar till VD och ingår i ledningsgruppen. I affärsområdets ledningsgrupp har du funktioner som försäljning, produktägare, controller, utveckling, kundservice samt el- och krafthandel.

Vi vill att du har någon form av teknisk utbildning på högskolenivå, exempelvis civil ingenjör inom energi eller annan akademisk utbildning med djup kunskap inom energiområdet.

Vi startar nu vår resa att arbeta mer agilt och kundfokuserat för att möta framtidens kund och affär på bästa sätt. Dina kunskaper och erfarenheter är naturligtvis viktiga, men vi sätter stort värde vid dina personliga egenskaper. Det är viktigt att du kan kombinera ett starkt utvecklingsintresse med ett engagerat och prestigelöst ledarskap.

Välkommen med din intresseanmälan till ett företag med fokus på framtiden.

Intresserad?
Har du frågor är du välkommen att ta en första konfidentiell kontakt med Håkan Cöster vid Högström & Co Management AB. Du når honom via tfn 0470-70 56 30. Eftersom vi arbetar med löpande urval vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, gärna redan idag! Din ansökan som behandlas konfidentiellt sänder du via länken nedan.

Välkommen!


Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.