General Manager


If you are English speaking please contact Mats Högström, phone +46 470 70 56 30 for further information. However, we must inform you that this position requires fluent Swedish and English in speech and writing.

Vår kund, som är belägen i sydöstra Sverige, ingår i en internationellt verksam koncern och omsätter närmare 300 MSEK.

Som General Manager får du fullt resultatansvar för enheten innefattande personalansvar och ansvar för produktutveckling, marknad/försäljning och Supply Chain inkluderande produktion.

Eventuella frågor besvaras av Mats Högström tfn 0470-70 56 30 vid Högström & Co Management AB.

Din ansökan, som behandlas konfidentiellt även gentemot uppdragsgivaren sänder du snarast via länken nedan.

Välkommen!


Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.