I varumärket Ryds ligger sedan starten på 1960-talet ett djupt förankrat arv av arbete med glädjespridande produkter som för många människor har inneburit ett rikare fritidsliv. Ryds Båtar öppnar dörren mot naturen med spännande hav, unika skärgårdsmiljöer och spegelblanka insjöar.

Försäljningen sker via återförsäljare i Sverige och utomlands och huvudkontoret med företagsledning, produktutveckling och produktion finns i småländska Ryd. Ryds Båtar omsatte 2017 ca 46 MSEK med ca 30 medarbetare. För mer information se: http://www.ryds.se

Majoritetsägare i Ryds Båtar är Entreprenörinvest i Sverige AB som ägs till 100 procent av familjen Kamprads stiftelse. Det kapital som stiftelsen ställt till Entreprenörinvests förfogande investeras i små, entreprenöriella företag på orter utanför storstadsområdena. Investeringarna ska skapa värdetillväxt och därigenom bidra till en långsiktigt bra förvaltning av stiftelsens kapital. För mer information se: http://www.entreprenorinvest.se

 


VD / CEO

Affärer - Utveckling - Ledning

If you are English speaking, please contact Mats Högström, phone +46 470 70 56 30 for further information. However, we must inform you that this position requires both fluent Swedish and English in speech and writing.

Nuvarande VD kommer att lämna Ryds Båtar framöver och vi söker nu en marknadsinriktad och engagerande efterträdare.

Företaget har en slimmad och kostnadseffektiv organisation och fokus för ny VD kommer att vara att tillsammans med medarbetarna utveckla och driva det samlade marknads- och försäljningsarbetet.

En ökning av antalet återförsäljare för att åstadkomma en breddad distribution tillsammans med analys av produktmixen beträffande volymer och lönsamhet är viktiga ingredienser i detta arbete.

Dessutom förväntas ny VD intensifiera marknadsbearbetningen mot slutkund genom moderna kommunikationskanaler samt fördjupa samarbetet med återförsäljarna.

Vi tror att du har en utbildning inom ekonomi eller teknik, gärna på högskolenivå och några års erfarenhet av att sälja kapitalintensiva konsumentprodukter. Vi ser gärna att du har erfarenhet från återförsäljarledet eller av försäljning via återförsäljare.

Ryds Båtar har en liten organisation och det är därför viktigt att du har en operativ läggning kombinerat med förmåga till strategiskt tänkande. Du är affärsinriktad och en engagerande och god ledare.

Vi erbjuder dig ett arbete som ledare för ett båtföretag med starka ägare och med ett av branschens mest välkända varumärken. Din insats blir av stor betydelse för Ryds Båtars fortsatta framgång!

Intresserad? Eventuella frågor besvaras av Mats Högström vid Högström & Co, tfn. 0470-70 56 30.

Din ansökan behandlas konfidentiellt, inledningsvis även gentemot uppdragsgivaren. Du sänder den via länken nedan.

Välkommen!Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.