AllboHus Fastighets AB är ett kommunalt allmännyttigt fastighetsbolag som förvaltar bostäder och lokaler på åtta orter i Alvestas kommun. AllboHus Fastighets AB äger 1850 lägenheter och 118 000 kvm lokaler. Företaget har ett varierat utbud av lägenheter i centrala och lantliga lägen. Lokalerna innebär allt från skolor och äldreboende till butiker och restauranger. AllboHus är en central aktör i utvecklingen av Alvesta kommun med ca 90 medarbetare inom olika yrkesgrupper. År 2017 omsatte AllboHus 235 MSEK med en balansomslutning på ca 1,1 miljarder SEK. AllboHus är sedan 2016 miljödiplomerat enligt Svensk Miljöbas. För mer information se: http://www.allbohus.se

 


VD / CEO

Ledning - Utveckling - Samhällsbygge

If you are English speaking, please contact Erik Svensson or Mats Högström, phone +46 470-70 56 30 for further information. However, we must inform you that this position requires fluent Swedish in speech and writing.

Nuvarande VD kommer att lämna AllboHus Fastighets AB för annan tjänst och vi söker nu en efterträdare som vill leda den fortsatta utvecklingen av företaget.

En av de viktigaste utmaningarna för Alvesta Kommun, liksom för de flesta kommunerna i Sverige, är att skapa ett bra boende för invånarna i det växande samhället. Här spelar AllboHus en viktig roll som den största aktören på fastighets- och bostadsmarknaden i Alvesta kommun.

Tillsammans med AllboHus medarbetare och andra samarbetspartners inom och utanför kommunen förväntas VD aktivt verka för ett ökat bostadsbyggande i kommunen. Detta innefattar också arbetet med att hitta mer kostnadseffektiva bygglösningar. En annan viktig utmaning är att driva underhållet av befintligt bestånd.

AllboHus äger större delen av Alvesta kommuns lokaler och är i detta avseende en viktig aktör inom kommunen för att skapa effektiva lösningar som motsvarar invånarnas behov i alla åldrar från barndom till ålderdom.

Du bör ha en relevant utbildningsbakgrund, helst på högskolenivå, exv. inom fastighet/bygg eller ekonomi. Erfarenhet av byggprocesser och projektutveckling är en stor fördel. För att lyckas i rollen är det viktigt att du har erfarenhet av chefsuppdrag i politiskt styrda organisationer på kommun – eller landstingsnivå.

Din erfarenhetsbakgrund är viktig, men vi lägger också stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker en stark, engagerad och samarbetsinriktad ledare som ser möjligheter, sätter tydliga mål och förmår att entusiasmera medarbetarna inom AllboHus.

Vill du bli en del av det fortsatta arbetet med att stärka Alvestas attraktionskraft för invånare, näringsidkare, medarbetare och besökare? Då kan vi erbjuda ett jobb som ger dig stora möjligheter att påverka och bidra till Alvestas utveckling genom ditt personliga engagemang!

Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta en första konfidentiell kontakt med Erik Svensson eller Mats Högström vid Högström & Co Management AB som vi samarbetar med. Du når dem via telefon 0470-70 56 30.

Välkommen med din intresseanmälan! Du sänder den via länken nedan senast den 31 maj.Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.