Ronnebys Soft Center Fastighets AB äger och förvaltar ett 38.000 kvm stort fastighets-komplex i centrala Ronneby. Fastigheten innehåller idag ett 100-tal hyresgäster främst inom skola, utbildning och kontor. Ronnebys Soft Center är en del av Active Properties AB (publ), en fastighetskoncern med en total uthyrningsbar yta på c a 97.000 kvm.

Koncernen äger ett 20-tal fastigheter varav Soft Center i nuläget är den största och man finns idag på nio orter i Södra Sverige, från Malmö i söder till Vallentuna i norr. Active Properties satsar på att utveckla och förädla nuvarande fastighetsbestånd men också förvärva nya fastigheter med inriktning på kontor, industri och handel.

Läs gärna mer om bolagen på http://www.softcenter.se och http://www.activeproperties.se.

 


Operativ VD / CEO

Projektledning - Teknik - Utveckling

If you are English speaking, please contact Elin Runbert, phone +46 455-32 29 53 for further information. However, we must inform you that this position requires fluent Swedish in speech and writing.

Som VD ansvarar du för den operativa verksamheten inom fastighetsförvaltningen, där huvuddelen av din tid ägnas åt Soft Center, men du är även VD och ansvarig för övriga fastighetsbolag i koncernen. Ni är tillsammans sju medarbetare inom affärsutveckling, ekonomi, marknad och driftsteknik, i övrigt köps tjänster in efter behov. Eftersom ni är ett färre antal medarbetare så innebär rollen att du är involverad i det mesta, men du har en inriktning mot att leda och koordinera olika projekt vid nybyggnation, om- och tillbyggnader, större reparationer- och underhållsarbeten m.m. Du kommer också hålla i hyresförhandlingar och förhandlingar med underentreprenörer samt hantera olika upphandlingar.

En viktig uppgift är lära känna hyresgästerna och deras behov samt även arbeta med att aktivt bearbeta och få in nya hyresgäster. Som en del i detta arbete kommer du att ingå i olika nätverk. Vidare ingår att fortsätta utveckla dialogen med kommunen som är en av de större hyresgästerna i Soft Center.

I rollen förväntas du arbeta affärsinriktad och proaktivt med fastighetsunderhåll i syfte att över tid ha funktionella och attraktiva fastigheter. Uppföljning med tillhörande efterkalkyler är en självklarhet och här har man ett bra stöd från ekonomichefen.

Ditt personalansvar omfattar fyra medarbetare. Du rapporterar till koncernchefen och är adjungerad i koncernstyrelsen som träffas cirka fyra gånger per år. Du ingår också i en mindre operativ ledningsgrupp.

För tjänsten ser vi gärna att du har någon form av akademisk utbildning, i första hand med en byggteknisk inriktning. Vidare behöver du ha erfarenhet och intresse av att driva/koordinera större och mindre projekt samt vara van vid att arbeta med flera pågående uppdrag samtidigt. Du har förhandlingsvana samt goda kunskaper och förståelse inom företagsekonomi och är mån om att affären går ihop sig. Du behärskar engelska samt är lokalt förankrad i Blekinge och brinner gärna lite extra för Ronneby och Soft Center, där du har ditt kontor.

Som person söker vi dig som är affärsinriktad, handlingskraftig, ansvarstagande samt kommunikativ men också orädd för att hantera utmaningar som uppstår. Vidare arbetar du med god ordning och reda.

I tjänsten ingår en del resor till koncernens andra fastigheter i södra Sverige varför B-körkort är ett krav.

Du får en nyckelroll med ett stort ansvar och goda påverkansmöjligheter. Din insats får avgörande betydelse för koncernens fortsatta utveckling med fokus på Soft Center!

Har du frågor kring tjänsten så ta gärna en första kontakt med Elin Runbert vid Högström & Co. Du når henne på telefon: 0455-32 29 53.

Eftersom vi arbetar med löpande urval vill vi ha din ansökan så snart som möjligt, dock allra senast den 18 februari. Din ansökan sänder du via länken nedan.


Välkommen!Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt.