Nybro kommun är en expansiv kommun i det småländska glasriket med cirka 20 000 invånare. Här finns stora och små företag främst inom glas-, trä- och pappersindustrin - flera av dem världsledande inom sina respektive branscher.

Kommunen har ett strategiskt läge mellan de tre regionala centrumen Kalmar, Karlskrona och Växjö. Kommunikationerna är goda med järnväg samt en flygplats inom tre mil.
I Nybro kommun finns möjligheterna att välja attraktiva boende med vackra miljöer i staden eller på landsbygden. Möjligheterna till rekreation och friluftsliv är goda då det aldrig är långt till naturen. Läs gärna mera på http://www.nybro.se

 


Samhällsbyggnadschef / Community planning director

Ledning – Utveckling – Kommunikation

If you are English speaking, please contact Elin Runbert, phone +46 470 70 56 30 for further information. However we must inform you that this position requires fluent Swedish in speech and writing.

Nybro kommun söker en engagerad förvaltningschef som vill medverka till att utveckla kommunen! Du kommer att ansvara för en bred verksamhet med kunniga medarbetare som arbetar inom miljö- och hälsoskydd, plan- och byggområdet, mark- och exploatering, gata/park, näringsliv, trafik, kost, städ, sport och fritid. Förvaltningen har ca 220 medarbetare och har en nettobudget på 80 MSEK, intäkterna är på ca 200 MSEK. Ditt ansvar blir att leda, samordna, utveckla och följa upp verksamheten utifrån gällande lagstiftning, uppställda mål samt fattade beslut. Förvaltningen har sju verksamhetschefer och det är tillsammans med dem som du leder och driver samhällsutvecklingen.

Inom förvaltningen arbetar man utifrån flera olika utgångspunkter, en del av verksamheten säljer och levererar tjänster, en annan del arbetar med myndighetsutövning, andra delar arbetar som beställare samt med handläggning och beredning. Till förvaltningen hör idag två nämnder; teknik- och samhällsbyggnadsnämnden samt myndighetsnämnden, i ärenden kring översiktsplan samt mark- och exploatering arbetar förvaltningen direkt med kommunstyrelsen.

Förvaltningen består sedan fem år tillbaka av två sammanslagna förvaltningar och under de senaste åren har man skapat en helhetssyn och utvecklat en gemensam kultur inom förvaltningen. En viktig uppgift för dig som chef blir att fortsätta att utveckla dialogen och samverkan med övriga förvaltningar, de kommunala bolagen men också med politiken och medborgarna, detta i syfte att skapa enhetlighet och effektivitet. Bemötandefrågor är viktigt och något som hela kommunen arbetar med.

Beslut har fattats om att överföra kommunala fastigheter och dess drift till kommunala bolag och som chef får du en viktig roll i att samordna en delvis förändrad organisation. Precis som övriga samhället så genomgår kommunen ständiga förändringar, vilket innebär att dina ansvarsområden kan komma att förändras över tid.

Vi söker dig som är en tydlig och stabil ledare som är van att leda genom andra chefer, du delegerar och ger förtroende. Du är akademiker och har gärna erfarenhet inom samhällsbyggnadsområdet men det viktigaste är ditt intresse för verksamhetsområdena. Du har erfarenhet från arbete nära politiken och har god kunskap om den demokratiska processen. Vidare har du erfarenhet av budgetansvar och behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Du är van att möta media. Det är även meriterande om du har erfarenhet av myndighetsutövning, men inget krav. Som person är du drivande, har förmåga att engagera samt prioritera. Vidare är du en strateg med god samordningsförmåga samt är duktig på att kommunicera och vill utveckla dialogen inom hela kommunen. Din arbetsplats finns i Nybros kommunhus och närmaste chef är kommunchefen och du ingår i koncernledningsgruppen.

Du får en nyckelroll med goda påverkansmöjligheter, din insats blir av stor betydelse för Nybro kommuns fortsatta samhällsutveckling.


Har du frågor kring tjänsten så ta gärna en första kontakt med Elin Runbert vid Högström & Co. Du når henne via telefon: 0470-70 56 30. Din ansökan sänder du så snart som möjligt via länken nedan.Välkommen!Vår policy är att våra rekryteringsannonser ligger kvar tills dess att tjänsten är tillsatt. Har sista ansökningsdag passerat och du är intresserad av tjänsten, vänligen kontakta oss.